Мукачево ДНЗ № 33
 
Дорогі відвідувачі! Вітаємо Вас на сайті нашого улюбленого садочка " КАЗКА"!

Методичний калейдоскоп

 

Семінар на тему:

«Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому просторі дошкільного закладу»
(за системою Н.В. Гавриш)

Мета: спрямувати педагогів на висвітлення наступних питань: готовність педагогів до формування світогляду дітей; вивчення літературознавчих уявлень дітей,батьків,педагогів; вивчення стану роботи із ознайомлення дітей з художнім словом; використовувати метод інтелектуальних карт як один із шляхів пізнання,розуміння і засвоєння знань дитиною цілісної картини світу.

 

План:

1. Ознайомлення з метою та завданнями семінару.

2. Розминка .

3. Використання інтелектуальних карт.

4. Практичне завдання.

5. Ознайомлення з коректурними таблицями.

6. Практичне завдання.

7. Підсумок семінару.

 

Інтелектуальна картка – це графічне вираження процесу мислення, опанування певного явища, проблемного питання тощо.

 

Інтелектуальні картки – це зручна техніка для структурування певної інформації, виділення основної думки, проблемного питання, явища, провідної ідеї.

Коректурні таблиці - це інформаційно-ігрове поле з різною кількістю клітинок (від 9-25), заповнених предметними картинками (цифрами або буквами; цифрами і буквами; символами чи знаками, геометричними фігурами).

 

 

 

 

Майстер-клас для педагогів "Використання коректурних таблиць"

 

Перспективний план роботи ДНЗ 33 на 2013-2017р.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою роботу відповідно до чинного законодавства, Положення про дошкільний навчальний заклад України,затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.№305,зі змінами,внесеними згідно з Постановою КМ №1124 від 05.10.2009р.

Заклад розпочав свою роботу у 1967 році, функціонує 6 груп: 1-ясельного віку,5-дошкільного віку.

Головним завданням ДНЗ  є: реалізація державної політики в галузі освіти, забезпечити повноцінне життя, фізичне та психічне здоров’я дітей; розвиток творчих здібностей та інтересів дітей; формування особистості у контексті рідної мови, дбати становлення національної свідомості та гідності.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

- музичний зал, спортивний майданчик;

- кабінети практичного психолога, англійської мови;

- методичний кабінет та методичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

- ігрові майданчики.

У садочку створені всі умови ефективного функціонування профільних груп, зокрема з вивчення англійської мови та хореографії.

Пріоритетними напрямками роботи колективу є:

- удосконалення професійної компетентності педагогів;

- створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільного віку фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, моральним, естетичним розвитком;

- впровадження в освітній процес новітніх технологій виховання та навчання;

 Формування здоров’язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти;

- підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Адміністрацією закладу постійно вживаються певні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази.